Satınalma və planlama

Bütün şöbələrin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olub bir ümumi məqsəd daşıdığı şirkətdə təşkilati işlər mühüm rol oynayır. Təhlil apararkən faktların diqqətlə araşdırılması, hərtərəfli planlaşdırma və təchizatçılardan ən yaxşı keyfiyyət və ən yaxşı qiymətləri əldə etmək biznes fəaliyyətimizin inkişafına kömək edən Satınalma və Planlaşdırma şöbələrinin üzərinə düşən öhdəliklərdən yalnız bir neçəsidir. İşgüzar fəaliyyətimizə ən yaxşı şəkildə töhfə verə biləcəyinizi  və öz vəzifənizdə inkişafa nail olacağınızı düşünürsünüzsə, Satınalma və Planlaşdırma şöbələrindəki cari və gələcək vakant yerlərə müraciət edin!