İnsan resursları

İşçilərimiz şirkətimiz üçün olduqca dəyərlidirlər və İnsan Resursları şöbəsi hər zaman işçiləri diqqətdə saxlayaraq fəaliyyət göstərir. Bu şöbə bütün fəaliyyətini səmərəli iş mühiti yaratmaq, ən istedadlı şəxslərin işə qəbulunu həyata keçirmək, gələcək liderləri dəstəkləmək və işçilərin fəaliyyətinin inkişafı üçün imkanlar yaratmaq üzərində cəmləşdirib. İşgüzar fəaliyyətimizə ən yaxşı şəkildə töhfə verə biləcəyinizi və öz vəzifənizdə inkişafa nail olacağınızı düşünürsünüzsə, İnsan Resursları Şöbəmizdəki cari və gələcək vakant yerlərə müraciət edin!