Xarici əlaqələr

Şirkətin və portfelimizdəki əmtəə nişanlarının nüfuzunun qorunması, xaricdən məlumatın əldə olunaraq səmərəli istifadə edilməsi, hüquq, biznes, media və digər sahələrdə əsas tərəfdaşlarla güclü əlaqələrin qurulması və şirkətin nəzərdə tutduğu vacib məlumatların xarici tərəflərə ötürülməsi üçün mükəmməl yazılı və şifahi nitq bacarıqlarına malik olmaq Xarici Əlaqələr şöbəmizin üzvlərinin diqqət yetirdikləri əsas xüsusiyyətlərdir. İşgüzar fəaliyyətimizə ən yaxşı şəkildə töhfə verə biləcəyinizi və öz vəzifənizdə inkişafa nail olacağınızı düşünürsünüzsə, Xarici Əlaqələr Şöbəsindəki cari və gələcək vakant yerlərə müraciət edin!